(rubrik saknas)

Jag tycker elever från årskurs 7–9 ska ha minst 20 minuters rast mellan varje lektion. Ibland hinner man knappt ta fram sina saker till vissa lektioner.

Och det kan vara ganska bra att ha längre raster eftersom man då kan hämta något som man glömt hemma. Att ha längre raster kan även öka elevernas koncentration i skolan.

Många lärare tycker ”att så länge man äter rätt så orkar man hela dagen”, men jag tror och tycker att rasterna har en stor del med det att göra. Skoldagen blir ju lite längre men jag tycker fortfarande att det kan vara viktigt med lite längre raster. Skolverket och politiker borde ta hand om detta problem och se till att alla skolor inför en ny regel.