(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Okej att bära kniv i affären? den 8 maj”:

Det är helt okej att bära verktyg, som knivar, om man använder dessa i sitt vardagliga yrke. Exempel på undantag från knivförbudet: militär som till uniform bär kniv, hantverkare som arbetar med mattläggning, svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv.

Det är i princip först om man är inblandad i något brottsligt och använder kniven till detta som det är olagligt. Så länge man har en god anledning är det i sin ordning.

Man kan inte alltid vara rädd. Verktyg finns överallt, även till salu i affärer. ”Jag vet inte vem jag möter”, skriver du. Det vet man aldrig. Det säkraste är i så fall att stanna hemma, fastspänd med säkerhetsbälte i gungstolen. Henrik