(rubrik saknas)

Järfälla kommun prioriterar barnen så lågt att vi som barnfamilj funderar på att flytta. Och vi är inte ensamma. Kommunen är bland de sämsta i Sverige på att prioritera barnen. Exempel:

15-timmarsregeln i förskolan, inget nattis, för många barn i skolgrupperna, för lite mat till barnen i förskolan och skolan, barn med speciella behov får inte automatiskt de behov de har uppfyllda, för få parklekar (känner bara till en i en hel kommun om nu ens det är en parklek), inga vettiga lekplatser.

En annan sak som stör mig är hur kommunen vill att vi källsorterar, utan att ställa ut så många stationer att de täcker behovet. Och de som finns sköts inte ordentligt. Töm dem oftare! Bättra dessutom på öppettiderna för Görvälns återvinningscentral.

Och om ni ska starta en matavfallsinhämtning i kommunen så kan ni inte hämta behållarna varannan vecka under sommarhalvåret. Avfallet står och ruttnar och luktar i våra trädgårdar.

Och så Jakobsbergs centrum – ni får inte fler att komma dit genom att byta namnet.

Centrumet är deprimerande och dåligt planerat. På ena sidan finns det träd och en park så där sitter alla a-lagare. Där vill man inte vara. Andra sidan är grå betongjungel. Där vill man inte heller vara. I centrum finns heller inga skyltar som visar var olika butiker finns. Det är krångligt att hitta vissa butiker.

Jag vill inte flytta, men jag vill ännu mindre bo i en kommun som denna! Dyr skatt är det också.

IS