(rubrik saknas)

Vi är många föräldrar i Täby kommun som är upprörda över att gymnasieelever inte får skolmat utan att föräldrarna ska betala extra för detta. Även om mitt barn går i en skola i annan kommun där mat ingår för alla elever ska nu Täby ha betalt för detta och alternativ finns inte! Upprörande!

Tidigare år kunde våra barn välja att köpa måltidskuponger vilket gav eleven en valfrihet att äta hemma eller på annat matställe. Nu finns inte det alternativet kvar som jag ser det. Som förälder ska jag betala 1 190 kronor per termin till Täby kommun, annars drar de av på skolpengen till den skola mitt barn valt att gå i, annars så får mitt barn inte äta på sin skola. Makabert!

Kommunen med god ekonomi och överskott i budget! Jo, jag tackar! Har fler föräldrar reagerat på brevet från kommunledningskontoret, gymnasie-och vuxenutbildning, Täby kommun?

Jag betalar gärna för mitt barns mat men inte till kommunen! I så fall direkt till mitt barns skola. Täby gör mycket lite för sina tonåringar: inga sommarjobb, ingen skolmat, helst ingen fritidsgård eller aktivitet utanför de idrottshallar som finns. Jag förstår att klotter och vandaliseringar finns! Mycket trist inställning av vår egoistiskt styrda kommun!

Empatisk men arg mamma