(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Att gnällspikarna och småpåvarna orkar” den 1 maj:

Vi lever i en demokrati vilket innebär att vi väljer våra förtroendevalda till riksdag, fullmäktige och landsting i fria val. Dessa personer stiftar sedan lagar och genomför åtskilliga åtgärder som får samhället att fungera till allas trivsel. Ibland behöver våra förtroendevalda och tjänstemän en påtryckning från vanliga medborgare för att något område blivit eftersatt på olika sätt.

Att då kalla oss gnällspikar och småpåvar bjuder jag gärna på eftersom jag är medveten att ingen vill leva i ett anarkistiskt samhälle utan normer och regler. Hela din insändare andas ett anarkistiskt tankesätt. Du lyder bara de lagar och förordningar som du själv vill och det andra struntar du i. Bara valet av signatur tyder på detta.

Parkeringen vid Älvsjöskogen har jag ingen detaljinformation om, men tvångsklippning av ”onödigt” höga häckar känner jag väl till. Häckarna som kommer att klippas är inte vilka häckar som helst utan bara de som anses trafikfarliga och skymmande på hörntomter. Alla vill väl eliminera olycksrisker så långt det går. Att sedan fegt gömma sig bakom en signatur i stället att stå upp för sina åsikter talar för sig själv.