(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Flyktingmottagningen är ett politiskt fiasko” den 1 maj:

Din insändare lämnade fler fråg­or än svar. Vill du stoppa all invandring och bidrag precis som SD? Är du återigen bara ute efter att provocera?

Du anser att staten ska sköta flyktingmottagningen när de redan gör det. Det är staten som betalar, det är staten som be­stämmer vilken mottagning det blir. Flyktingmottagningen är bara en liten del av flyktingpolitiken.

Du säger att mottagningen sköts av amatörer utan att nämna några exempel eller bevis. Alla branscher har rötägg i sig men att döma ut alla på grund av det är inte seriöst.

Du tycker att en mottagning i ett bostadsområde är fel men på 90-talet så hade man sådana mitt i skogen med dåliga resultat, att ha en mottagning där folk bor leder till lättare integration och större förståelse för flyktingarnas situation.

Vad skulle kunna göras för att det ska bli bättre? Inga svar på det heller. Jag tror snarare att ditt inlägg spelar främlingsfientliga krafter i händerna då ditt inlägg fungerar som tändvätska på deras eld.

Ger fler frågor än svar