(rubrik saknas)

Svar på insändanren ”Häpnadsväckande att flytta bullret till Täby den 3 april.

Joo,det bullrar. Men det gör det mesta av trafiken som passerar Täby så det är väl inte så konstigt. När Arlanda anlades var inte flygtrafiken så hög som i dag. Vissa tider på dygnet sker starter och landningar med hög intensitet medan det periodvis är ganska lugnt. När ett flygplan passerar över bebyggt område har piloten att följa trafikledarens instruktioner, vilka innebär en lägsta flyghöjd av 2 700 fot. Under inflygning är motoreffekten minskad till avsevärt lägre än de 100 procent som krävs vid starter då fullt pådrag krävs. Motorljudet blir därefter. Om kursen råkar ligga över Täby för att komma in i rätt korridor har flygplanet oftast nått högre än 2 700 fot.

Kan man då inte flyga en annan väg? Visst, men det kostar mera i ökade bränslekostnader och för oss passagerare. Flygplatser måste förläggas utanför våra städer och vi vill alla att det bör vara så nära oss som möjligt. Där ligger den svåra avvägningen mellan ökat buller och bekvämlighet. Är det så häpnadsväckande?

Tolerans och framsteg