(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Flera bra satsningar görs nu i Hallonbergen” från kommunalrådet Jonas Nygren (S) den 1 maj:

Hallonbergens ungdomar behöver ingen jultomte. De behöver först och främst en skola, utbildning/arbete och vuxna som ställer krav.

Hallonbergens centrum behöver arbetsplatser som förändrar rådande gatubild som domineras av Migrationsverkets kunder.

Flytta kommunkontoret till Hallonbergens centrum och visa att ni vill förändra bilden av Hallonbergen. Flytta samtidigt Migrationsverket till centrala Sundbyberg där alla kommunikationer möts.

Visst är det bra när initiativen kommer nerifrån, men det blir oftast bara lite kosmetika som uppmärksammas en kort tid för att sedan tona bort och försvinna. Den stora övergripande samhällsplaneringen har ju ni fått förtroende från oss väljare att ta ansvar för. Hur ska ni ändra på det faktum att vi i Sundbyberg har ett stort segregerat bostadsområde med bara hyresrätter? Det fungerade kanske på 1970-talet men nu är det enbart segregerande.

Uppmuntra folk att ombilda till bostadsrätt, inför ägandelägenheter. Bygg hyresrätter i områden med få hyresrätter och bostadsrätter i områden med hög andel hyresrätter. Arbeta för att jämna ut förhållandena i Sundbyberg om ni inte vill att vi ska ha en delad stad. Medborgare