(rubrik saknas)

Missvisande skryt om säkrare gata

Huddinge kommun storsatsar i Vistaberg och bygger om Vistavägen.

Man skryter på en fin skylt att man satsar på ökad trafiksäkerhet, men man gömmer att tala om att man lämnar cirka 150–200 meter av vägen söderut utan åtgärder. Detta avsnitt saknar gatubelysning, trottoar och cykelbana.

Vid kontakt med kommunen får man beskedet att detta kommer att planeras senare och ombyggnad sker tidigast 2014.

Att vägsträckan trafikeras av barn och ungdomar till och från skolan tar man ingen hänsyn till.

På hösten och vintern är vägen helt mörklagd och det är ett under att ingen blivit påkörd hittills.