(rubrik saknas)

Ska man tolka den nya skollagen som att föräldrar inte är lämpliga att ta hand om sina egna barn?

Det verkar i varje fall politikerna i Håbo kommun ha gjort. Någon annan slutsats kan jag inte dra av kommunens beslut att förbjuda föräldrar till barn i den kooperativt drivna förskolan Vikingen att hoppa in och hjälpa till med enklare sysslor vid de få tillfällen då den ordinarie personalen är borta.

Nu undrar jag om Vallentuna kommun resonerar på samma sätt som politikerna i Håbo? Utan kooperativa förskolor kommer endast kommunernas egna och vinstdrivande förskolor att återstå – något som hotar mångfalden och kvaliteten på barnomsorgen i hela landet.

Detta är i min mening oacceptabelt och jag hoppas att Förvaltningsrätten, där frågan just nu behandlas, väljer att gå på föräldrarnas linje och inte Håbo kommuns. Allt annat vore ett underkännande av oss som föräldrar och vår förmåga att avgöra vad som är den bästa omsorgen för våra egna barn – och dessutom ett slag mot det engagemang som tusentals föräldrar vid över 660 förskolor över hela landet varje dag visar 22 000 barn.

Hur ser våra ansvariga kommunpolitiker och beslutsfattare på Håbos agerande? Kommer kooperativa förskolor att vara tillåtna i Vallentuna även i fortsättningen eller kommer även jag att underkännas som förälder?

Föräldrakooperativens vara eller icke vara