(rubrik saknas)

Vill tacka Lokaltidningen Mitt i som nu till min glädje kommer säkert varje vecka med Posten.

Glad sommar till alla som jobbar med den trevliga tidningen!