(rubrik saknas)

Något som har retat mig sedan jag flyttade till Solna är att man ska ta med egna blöjor till förskolan.

Blöjor på förskolan är något som är självklart i andra kommuner. Metro publicerade tidigare i år att Solna har 37 495 kronor nettotillgångar per invånare.

Varför har man sådana tillgångar i stället för att lägga det på blöjor som faktiskt rör så många i kommunen.

Jag tycker detta är en viktigare fråga än exempelvis en nationalarena.