(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hur tänker kommunen kring sommarjobben?” den 1 maj:

Det känns glädjande att engagemanget är stort för kommunens arrangerade sommarjobb. För mig som socialdemokrat och nämndordförande är det viktigt att ge skolungdomar arbetslivserfarenhet och nätverk som underlättar steget ut på arbetsmarknaden efter avslutad gymnasieutbildning.

Botkyrka kommun vill erbjuda denna erfarenhet tidigt och prioriterar därför ungdomar födda 1996 till sommarjobben. Vi har nästan 1 600 inkomna ansökningar i år. De senaste tre åren har ambitionen varit att erbjuda 1 000 ungdomar sommarjobb. Tillgången till jobb har ökat under varje år parallellt med målet att bevara kvaliteten. Fram till månadsskiftet maj/juni finns det chans för ungdomar, födda 1994-1996, som sökt sommarjobb, att bli erbjudna arbetsplatser som fortsätter att trilla in. När den sista platsen är tilldelad informeras samtliga ungdomar som ansökt om de har fått sommarjobb eller ej.

Jag har försökt svara på några av dina frågor genom det begränsade utrymmet i tidningen. Du får gärna kontakta mig om du har fler tankar eller frågor om hur vi kan utveckla sommarjobben.

Serkan Köse, ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Botkyrka serkan.kose@botkyrka.se