(rubrik saknas)

Många Bromma- och Ekeröbor har ännu inte insett hur projektet Förbifart Stockholm kommer att drabba dem. Detta ålderdomliga och slösaktiga motorvägsbygge avlastar nämligen inte alls våra vägar i Bromma och Ekerö.

I stället ökar trafiken i vårt närområde, särskilt till på- och avfarterna som vid Vällingby och Drottningholm.

Oavsett Förbifarten kommer fortfarande 95 procent av trafiken att gå in mot centrala Stockholm. Köerna på Drottningholmsvägen blir inte mindre med en ny motorväg, utan värre! Trafikkontoret har räknat ut att trafiken vid Brommaplan ökar med nära 20 procent trots att Förbifarten byggs. Och visst är det trångt och köigt redan i dag? Att leda in mer genomfartstrafik i våra områden är en björntjänst åt Brommaborna!

Utbyggd, modern kollektivtrafik är den enda långsiktigt hållbara lösningen på Stockholms trafikproblem. Om Förbifarten skrotas frigörs 28 miljarder kronor som kan användas för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i Stockholm. Vi i Miljöpartiet vill se fler busslinjer, utbyggd spårtrafik och kollektivtrafik på vattnet, till exempel en färja från Hässelby via Ekerö till Gamla stan.

Om du är gravid, eller har barn i bilen, har hjärt- kärlproblem eller astma så bör du undvika att använda en eventuellt färdigbyggd förbifart. Avgaserna innebär en stor hälsorisk och förkortar ditt liv. För en pendlare som kör förbifarten två gånger per dag blir det som att röka ett paket cigaretter om dagen.

Lägg trafikmiljarderna på ny kollektivtrafik i Stockholm – säg nej till Björntjänst Förbifarten!

Cecilia Obermüller, Miljöpartiet, vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd