(rubrik saknas)

Nyligen blev vi 40 000 invånare i Sundbyberg. Det är så klart väldigt roligt, men det är ännu fler som vill flytta hit och bli Sundbybergare.

På kommunfullmäktige den 28 maj beslutade vi att bygga 75 nya hyresrätter. Var fjärde bostad som byggs i Sundbyberg ska vara en hyresrätt!

Men, vi möjliggjorde också ombildning av några hyresrätter till bostadsrätter i Hallonbergen. Det är ett område som i dag har 100 procent hyresrätter.

Det är många som tycker till om bostadspolitiken i Sundbyberg, vilket är väldigt roligt – det visar att man bryr sig om sin stad.

Jag tror på ett Sundbyberg med blandade bostadsområden, dit folk vill flytta, tycka till om – och bo kvar.