(rubrik saknas)

Ni som ska köra studenter snart – kom ihåg att säkerheten måste komma i första hand.

Se över alla fordon och glöm inte att det är människor ni ska köra. Ett människoliv som har hela livet framför sig, är för dyrbart att slarva bort.

Lycka till nu alla studenter och tack för den glädje ni utstrålar i dessa tider, det är ni värda. Bertil Monegrim