(rubrik saknas)

Svar på insändare den 1 maj med rubriken ”Bra att småpåvarna mister en del makt”:

Insändarskribenten verkar inte ha en aning om vad en bostadsrätt är för något.

För det första äger man inte sin lägenhet.

Det är föreningen som äger lägenheten – man har genom medlemskapet i bostadsrättsföreningen nyttjanderätten.

Bostadsrätt bygger på att man gemensamt äger fastigheterna och att man som medlem har ett ansvar, som bland annat innebär att man har skyldig-het att delta i föreningens skötsel.

Det gör man genom att medlemmarna väljer styrelse.

Och din förening har valt dem du kallar småpåvar.

Men förmodligen deltar du inte på föreningsstämmorna. Bra om man tar reda på vad bostadsrätt är – innan man diskuterar för sin sak.