(rubrik saknas)

Vi är några som har startat en Facebookgrupp som heter ”Marieberg – inget Manhattan”. Gruppen består av cirka 65 medlemmar och detta på bara en vecka. Denna grupp har skapats för alla som inte tycker att Marieberg ska se ut som Manhattan.

Tanken är att vi kan ha den här gruppen som plattform för att gå vidare med olika skrivelser. Vi vill även värna om de grönområden som finns, och som man planerar att bygga hus på eller förändra förutsättningarna för. Vi är många som har synpunkter på de byggplaner som finns för Marieberg. Om du vill vara med och påverka hur området ska se ut kan du framföra dina åsikter i vår FB-grupp. Ett möte är även planerat till den 7 juni i en lokal på Wennerbergsgatan 3 klockan 20.00.

Att förtäta området känns ofrånkomligt men inte till vilket pris som helst. Området bör få behålla sin karaktär med byggnader som är mellan fem och åtta våningar och inte med skyskrapor. Förtätningen av området med 1 000 nya bostäder innebär att befolkningen i Marieberg ökar från 3 000 till cirka 5 000–6 000 på några år. Hur kommer miljön i området att påverkas av den ökade trafikbelastningen. som det för med sig?

Gå gärna med i vår FB-grupp och var med och påverka innan besluten tas. Senast den 21 juni ska vi ha lämnat in våra synpunkter till stadsbyggnadskontoret.