(rubrik saknas)

Jag tycker det var vansinnigt av dem som anordnade en cykeltävling i Upplands Väsby söndagen 13 maj på huvudväg utan avstängningar.

Hur tänkte ni?