(rubrik saknas)

I Danderyd finns det ett stort antal vägkorsningar som är trafikfarliga på grund av dålig sikt. Enligt kommunens regler får vegetation och staket inte vara högre än 70 cm inom 10 meter från korsning. Detta nonchalerar väldigt många fastighetsägare.

Jag har frågat tekniska kontoret om de övervakar och påtalar saken för dem som syndar, men de säger sig inte vara intresserade. Eventuellt delar de ut flygblad om saken, men gör inget aktivt. Jag har också frågat om det finns någon påföljd för brott mot regeln, men inte fått något svar.

Jag vill uppmana er som har hörntomter att se till era häckar och staket, och be tekniska kontoret att bli mer aktivt.

Gösta Knochenhauer