(rubrik saknas)

Det är av största vikt att ungdomar inte stängs ute från arbetsmarknaden.

Politiken har som skyldighet att se till att trösklarna blir lägre. Folkpartiet Liberalerna driver att lönespridningen ska öka. Dels för att de som bidrar mest ska få mer i lön men det är även ett sätt att få in unga på arbetsmarknaden.

För att ytterliggare sänka tröskeln föreslår vi att kommunen i egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga.

Det är bättre att ha ett arbete att gå till än att fastna i bidragsberoende. Vi anser att kommunen, i samarbete med facken, bör arbeta för att införa särskilda ungdomsavtal för personer under 25 år.

Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns det avtal som Metall har tecknat.

Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtalen till personer som är under 25 år och inte har yrkeserfarenhet. Lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste också finnas en lokal uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det lokala facket för att förlängning ska kunna ske.

Målet med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att få jobb och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension. Det är självklart så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra. Det är tänkbart att ungdomsavtal kan vara ett bra alternativ även när den unga personen har någon form av utbildning i botten, till exempel en omvårdnadslinje på gymnasiet, men behöver en introduktionsperiod med extra utbildningsstöd på arbetsplatsen för att klara av arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.

Folkpartiet Liberalerna Österåker