(rubrik saknas)

Brottsofferjouren finns till för att hjälpa

Svar på ” Långt lidande efter att jag blev misshandlad” den 20 mars:

Hej Caroline! Du skriver att du blev misshandlad sommaren 2010, vilket krävde flera operationer och att du inte är återställd än. Dessutom medförde misshandeln stora kostnader.

Brottsofferjouren i Västerort (Bromma, Vällingby, Hässelby) är en ideell förening som arbetar för att främja brottsoffers rättigheter och intressen. Varje år stöttar vi cirka 600 brottsoffer. Vi kan erbjuda samtalsstöd, information om rättsprocessen och hjälper till med myndighetskontakter. Vi kan även hjälpa till att söka ekonomisk ersättning. Hör gärna av dig till oss.

Vårt kansli är öppet måndag–torsdag på kontorstid. Övrig tid telefonsvarare. Vårt nummer är 08-89 70 00.