(rubrik saknas)

Flertalet verkar ju vara motståndare till alla hittills lagda förslag: Fult och farligt, dyrt och besvärligt i berget.

Varför inte däcka in vid Vikinglinjens bussar vid Londonviadukten – bygga terminalen ovanpå deras med en trevlig vänthall och förslagsvis med en servering vid foten av Fåfänganberget. Det är inte trevligt att vänta instängd i berg eller annat stängt rum.

Resan dit kan göras med snabba, förarlösa småtåg, typ rörpost, utefter berget vid Stadsgården. Platsen finns utan att inkräkta på annat, fri för att användas – en snärtig resa med härlig stadsutsikt. Kapslarna kan transportera mängder av resande på kort tid, platsbehovet vid Slussen minimalt och systemet bör kunna skötas som skidliftar med personal i båda ändar. Systemet skulle även avlasta trafiken vid Stadsgården.

Vi kommer kanske också att få bussar som kommer i tid för att kunna passa sina avgångstider. Vilket inte alltid lyckas i dag.

Åke Benson