(rubrik saknas)

Fundamentalism att vägra klippa häckarna

Svar på insändare med rubriken ”Sluta att kräva total frihet för bilisterna” den 8 maj: Jag har gått i bräschen för att villahäckarna på hörntomter skall klippas ner bara för att det är ett billigt bidrag till trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper.

De flesta villaägare äger en eller flera bilar och jag är helt övertygad om att ingen av dem vill avstå sin bil och den frihet den innebär. Men med innehav av bil följer naturligtvis ett ansvar gentemot alla som färdas på och omkring vägarna. Kan bilisten i tid upptäcka faror i form av barn, cyklister och andra trafikantgrupper genom att häckar i hörnen klipps ner gynnar det alla trafikanter i det långa loppet. Vissa politiska grupperingar tar alltid till sig det som kan skada bilismen värst och dessa fundamentalistiska företrädare ser bara nack- och inga fördelar med bilen.

Jag tycker att hela din insändare andas fundamentalism i dess högsta potens och du verkar klart vilja förbjuda bilar i villaområdena i stället för att samverka och förbättra trafikmiljön. Sedan kan du sitta i din Sörgårdsidyll och drömma.

Att låta villaområdena leva i frid utan regler och förordningar gynnar inte dig och dina barn i framtiden. Alla villaägre har både rättigheter och skyldigheter.