(rubrik saknas)

Svar på ”Bilister kan vara lika farliga som cyklister” den 24 mars:

Absolut. Dock i mötet mellan bil och cykel är det oftast cyklisten som drar det kortaste strået. Oavsett om denne har rätt eller fel. Att ge cyklister (och kanske också mopedister) rätt att svänga höger vid rött i en korsning tror jag kommer att kosta många cyklister hälsan och kanske också några livet. Och bilister plåtskador.

En cyklist som kommer farande i 20-25 kilometer i timmen ut i en korsning och tvärt svänger höger kommer enligt tröghetslagen att göra en vid S-böj ut på den korsande gatan. Om då det samtidigt kommer en bil körande från vänster som har grönt torde sammanstötningen vara oundviklig. Och vem drar då det kortaste strået? Bilisten med säkerhetsbälte och krockkudde eller den oskyddade cyklisten?

Användande av handhållen mobiltelefon under färd äventyrar tveklöst såväl egen och andras säkerhet i trafiken och bör följaktligen inte tillåtas. Dock, och här infinner sig huvudbryet. På vad sätt skulle ett förbud mot handhållet mobilanvändande under färd göra livet säkrare för cyklister som svänger höger mot rött i en korsning? Relativisering gör inte faran mindre.

Således, för att inte den ena åtgärden ska förta effekten av den andra så tillåt varken handhållen mobilanvändande eller högersväng för cyklister vid rött.

Två förbud kan ge säkrare trafik för alla