(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hjälp till att ge barnen en god uppväxt den 5 juni.

Du är en hycklare Michaela Fletcher Sjöman, moderat och kommunstyrelsens ordförande. Enligt dig har Österåkers kommun god ekonomi. Ändå känner du dig tvingad att skära ned på pedagoger i förskolan? Din målsättning är att Österåker ska bli den bästa skolkommunen. Du vill ge barnen bästa möjliga uppväxt och skriver att alla har rätt till en bra start i livet? Låter fantastiskt. Rimmar dock illa med förskolegrupper på 24 barn och två vuxna.

Vem ska se ett barn som behöver extra stöd i en så stor grupp? Vilket barn ska få sitta i frökens knä när flera behöver tröst? Ska man behövas stå i kö för att få en vuxens uppmärksamhet eller gäller det som vanligt att skrika högst? Du skapar barn som upptäcker att vill de synas av vuxenvärlden så måste de bråka, skrika och slåss.

Är det det du vill lära barnen i dina ”fantastiska skolor”? Det är inte vad jag kallar en bra start i livet.

Åsa