(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Alla bor inte på Södermalm” den 22 maj:

Håller helt och hållet med dig! Bor själv ute på landet och har sex kilometer till närmaste buss. Vi som bor långt från kommunikationer borde i stället få göra mer avdrag eller få rabatter på bensin.

Nu tror jag säkert att en del tänker att det är ju frivilligt att bo på landet och ja det är det ju, men alla kan inte och vill inte bo i stan eller i någon förort. Vi skulle dessutom inte få plats då!

Så politikerna borde göra något för att underlätta, i stället för att klämma åt oss som valt att bo på landet.