(rubrik saknas)

Haningedagen är kommunens stora folkfest för invånarna. Där bjuder kommunen, föreningslivet och näringslivet upp till fest. Från att festen tidigare har arrangerats på en central plats har den på senare år arrangerats på Rudans friluftsområde. Rudan är förvisso en trevlig plats och bra utifrån många aspekter, fast utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det en mindre bra plats.

Förutom att det är 500 meter till närmaste kollektivtrafik är området dessutom relativt otillgängligt för bilburna med tanke på få parkeringsplatser. Detta kan vara en orsak till det låga intresset år efter år. Av kommunens snart 80 000 invånare är det bara några få procent som besöker Haningedagen. Kommundelsarrangemang som lokala valborgsfirande drar fler besökare än den stora folkfest som Haningedagen syftar till att utgöra. Folkpartisten Martin Lundqvist och pensionärsorganisationerna PRO, SPF och Reipas önskar därför att Haningedagen flyttas till en mer tillgänglig plats.

Exempelvis kan Haningedagen flyttas till Haninge centrum eller Torvalla sporthall. Där finns kollektivtrafik, parkeringsplatser och möjlighet till väderskyddad folkfest. Dessutom önskar vi att fler aktörer från näringslivet bjuds in och bidrar till en härlig stämning och ett attraktivt utbud. Vi hoppas att detta tas i beaktning inför Haningedagen nästa år!

Haningedagen blir bättre på annan plats