(rubrik saknas)

Jag tycker man måste göra mycket mer för att minska trafiken vid Hornstull. Framför allt måste man strypa den alltmer problematiska genomfartstrafiken. Ta bort en fil i varje riktning på Långholmsgatan och gör trottoarerna bredare, samt inrätta separata cykelvägar.

Hornsgatans sista del ner mot Hornstulls Strand är bred som en motorväg, bredda även trottoarerna här och gör nya cykelvägar. De fyra filer som kommer in mot Hornstull från Liljeholmsbron kan utan vidare slimmas till en bussfil samt två vanliga filer, för att bredda trottoaren vid de nybyggda huset.

Vi som bor vid Hornstull måste få en mer mänsklig miljö med mindre bilar. Kommunen visar en otrolig senfärdighet vad gäller att minska trafikflödet genom denna del av Stockholm.

Det duger inte att skylla på att man måste ha en reträttväg för trafiken när Essingeleden krånglar. Vår hälsa och miljö är helt enkelt viktigare och biltrafiken får finna sig i att det tar lång tid när man väljer att köra genom Stockholm.