ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren med rubriken ”Haningekonstnärerna står för ett särintresse” publicerad den 10 januari: Vilket missförstånd! Naturligtvis ska inte Haningekonstnärerna lägga beslag på alla utställningsmöjligheter i Haninge konsthall som du antyder. Men det är verkligen inte för mycket begärt att konsthallen redovisar även den konst som de lokala konstnärerna presterar. Vi arbetar under samma förutsättningar och med samma ambitioner som de utifrån kommande konstnärerna. Vad vi lokala konstnärer vill se, oberoende om vi är anslutna till en grupp eller fristående, är att vi erbjuds samma möjligheter till separata utställningar som de hittills inbjudna. Lägg därtill att den årligen återkommande Haningesalongen är ifrågasatt av kommunens kulturpolitiker. Får de rätt upphör praktiskt taget alla möjligheter för kommunens konstnärer att visa sina alster för Haninges invånare. Kulturhuset är till för alla Haningebor och ingen hävdar väl något annat. Konstnärer, vare sig de bor och arbetar i Haninge eller kommer från andra orter bör rimligen ha samma möjligheter och lika villkor när det gäller separata utställningar i Haninge konsthall. Besökarna blir under alla omständigheter ”tvingade att titta på deras tavlor”. Detta gäller ju alla konstutställningar, eller hur? Rimligen inser du att även konstnärer som alla andra företagare betalar skatt och därmed bidrar till att du och andra kan få se konst. Glöm inte att konstnärens uppgift är att vara både vittring och hund, nosa upp och fånga in byten i marker som ännu inte utforskats.