(rubrik saknas)

Omarbeta Vaxholms översiktsplan! Arbetet med planen har gått in i en fas där kommentarer ska sammanställas i en samrådsredogörelse. Vänsterpartiet tycker att det som folk oftast och med störst engagemang har sagt i sina inlägg måste synliggöras och påverka slutresultatet.

Varför finns det annars en samrådsfas? Och hur ska alla de som inte läst inläggen veta vad folk tyckt? Samrådsredogörelsen får inte bara visa de synpunkter som behagar beslutsfattarna.

Efter att ha tagit del av samrådsförslaget ”Vaxholm 2030” har väldigt många invånare frågat sig:

w Varför har man en högre befolkningsprognos än RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen)? RUFS anger 13 000 invånare år 2030, i ”Vaxholm 2030” står det upp till 18 000.

I kommentarerna upprepas att en stark befolkningsökning ger bättre ekonomi. Detta är inte självklart. Vaxholm har sedan 1990 ökat antalet bostäder med 46 procent, mest i Sverige, men hör ändå till de mest skuldsatta. Sänk siffran så att service och annat hinner med!

w Hur ska Vaxholms levande stadskärna, småskalighet och varierande arkitektur tas till vara? Även länsstyrelsen anser kulturskyddet svagt. Ange vilka områden som är skyddade och hur de ska bevaras!

w Hur kan vi avstyra exploatering av Norrbergsskolan med mera? Om alliansen säljer all mark vi äger för att finansiera Vaxholm Arena, Campus Vaxholm och äldreboende, vad gör vi nästa gång vi behöver investera? Skruva ner ambitionerna och bygg om och till Norrbergsskolan!

w Varför hänvisar ”Vaxholm 2030” till utredningen ”Handel i Vaxholm” när en stor dagligvarubutik vid Engarn (eller på annan plats) skulle slå ut affärerna i stadskärnan och på Resarö? De flesta protester har rört detta. Men frågan är så inflammerad att den inte ens kommenterats i ”Sammanfattande kommentare”. Om alla som skickat mejl och skrivit under upprop om att bevara handeln i Vaxholm och kulturmiljön vid Engarn negligeras.

Alliansen måste tala klarspråk och i förslaget föreslå hur marken ska användas. Invånarna måste få klart för sig vad de ska ta ställning till. En ny översiktsplan ska resultera i något som ger vägledning, var och när skydd för olika miljöer behövs, samt hur skyddet ska se ut.