(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Har Ikea tappat förnuftet?” den 9 oktober:

Jennifer Lind skrev att hon tidigare varit stolt över Ikea som hon tyckt varit ett ”fint svenskt företag” som arbetar med ”barn och miljöfrågor”, men att de i sin reklamkampanj i Saudiarabien klippt bort kvinnorna ur sina annonser vilket hon inte gillar.

Jag undrar hur en privatperson kan vara stolt över att en företagare blivit rik på sin affärsidé. Ännu mer anmärkningsvärt är det när det handlar om just Ikea som just nu håller på att skövla stora urskogar i Ryssland och flera gånger blivit kritiserade för att ha barnarbetare i fabriker hos sina underleverantörer. Ikeas grundare har sedan 1973 genom skatteplanering och genom att flytta till Schweiz undkommit att betala skatt på förmögenhet och vinst som hans företag genererar, trots att han använder sig av den infrastruktur som vi betalar för genom våra skattemedel (se Uppdrag granskning på youtube).

Den lagstiftning vi har har inte lyckats täppa till alla kryphål för skatteflykt så företagare med stora ekonomiska resurser har alla möjligheter att undvika att betala skatt i Sverige trots att de verkar här. Detta har Ikeas grundare ljugit om i alla år. Företag manipulerar, tro dem inte!