(rubrik saknas)

Det är inte bara skatten som sänks i Stockholm. Även stadens boende för några funktionshindrade sänks, deras hem upphör nu på Östermalm. De boende skingras och måste flytta till andra kommuner eller förorter.

Ett osynligt resultat för de flesta stockholmare som inte drabbas av en förfärligt cynisk nedmontering i omsorgen för några utsatta. En politik som alliansen borde känna stor skam över!