(rubrik saknas)

Angående ”En ledsen kunds” insändare den 12 juni: Jag anser att den verkliga busen är du med ditt inlägg om apoteket Kronan i Fisksätra. Du tar dig tid att gnälla i en tidning i stället för att ta tag i problemet direkt på plats eller med apotekets ledning. Vad tror du ditt inlägg får för effekt här?