(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Nordströms vurm för hyresrätter klingar falskt” den 18 september.

Conny Fogelström (S) påstår än en gång att Folkpartiet inte agerar för att se till att det byggs fler hyresrätter i Täby. Han pekar på Kuttervägen, Maskrosen och Arninge. Det är tunt. Folkpartiet är med i Täbys styre sedan 2011. Maskrosen (vid Mosstorp) och Kuttervägen beslutades under förra mandatperioden och vi motsatte oss bygget vid Maskrosen.

Aktuell etapp av Arninge innehåller i huvudsak radhus och mindre villor, men det kan bli hyresrätter i kommande etapper.

Conny Fogelström vet att det är långt från plan till byggande. Det är nödvändigt att vara med tidigt i processen för att förverkliga vår politik. Nu planeras 500–1 000 hyresrätter inklusive studentbostäder och trygghetsboende för äldre. Flera viktiga byggprojekt ligger framför oss och vi väljer att fokusera på framtiden i stället för att vara besvikna över något vi inte kunnat påverka.

Mats Nordström (FP), stadsbyggnadsnämnden och Mats Hasselgren (FP), kommunalråd