(rubrik saknas)

Läste med fasa hur ni politiker tänker förstöra den natur som finns kvar från åkrarna vid Hågelby till Eriksberg. Detta för att ge plats åt en gyckelplats!

Än värre är hur ni prioriterar och använder kommuninvånarnas pengar. Familjen Lindgren betalar en struntsumma i avgift för tomträtten gällande 165 000 kvadratmeter mark att förstöra. Dessutom ger ni rabatt på 1,2 miljoner kronor. Ni tror inte att familjen Lindgren har kapital så det räcker och att dessa 1,2 miljoner kan användas i andra verksamheter i kommunen?

Har ni någon aning om hur till exempel hemtjänstpersonal får slita och bidra med besparingsåtgärder samtidigt som de ska ta hand om våra gamla och sjuka kommuninvånare. Där skulle 1,2 miljoner vara till hjälp.

Nej, se först till att ta hand om/ värdesätta människor som redan är anställda i kommunen innan ni pratar om nya arbetstillfällen.

Det kommer en dag då även ni kommer att behöva hjälp och få ändan torkad.

Då kanske ni önskar att ni hade varit generösare med budgeten som drar runt en av kommunens, i mitt tycke, viktigaste verksamheter.

Kicki