(rubrik saknas)

Bilbesiktning är det lätt att boka men besiktning av en kvinnas underrede är svårare!

I Upplands Väsby kommun finns det ingen gynekologimottagning alls för oss kvinnliga kommuninvånare. Beslutsfattarna har bestämt att och har lagt ner specialistmottagningen med gynekologi på Löwenströmska sjukhuset. I kommunen finns 40 000 invånare, varav en stor del är just kvinnor.

Upplands Väsby som gärna profilerar sig som en framtidskommun: Vart har ni tänkt att vi kvinnor i framtiden skall besikta våra underliv? En obesiktigad bil kan utgöra en fara för allmänheten men jag vill faktiskt pålysa att ett obesiktigat underliv också kan utgöra en fara för såväl den enskilda individen som för andra. Upplands Väsby kommun är stolt över utnämningen som Sveriges IT-kommun. Teknologi är kunskapen om och användandet av verktyg, teknik, hantverk, system eller organisationsmetoder. Skall detta vara på bekostnad av människans hälsa och möjligheten till förebyggande vård och undersökningar? För att känna mig som en stolt och även trygg kommuninvånare vill jag slå ett slag för att kommunen skall se till att det finns verktyg, teknik, hantverk, system och organisation inom kommunen även för den mänskliga kroppen! Teknologi i all ära men den betyder absolut ingenting om den skall vara på bekostnad av vår hälsa.