(rubrik saknas)

Svar till insändaren ”Är vissa människor viktigare än andra” den 28 augusti:

Jämför antalet anställda läkare med antalet anställda industriarbetare så ser du varför de inte har några problem med att fylla på med folk som arbetar på stål- och pappersfabrikerna under semestern. Kritiken ska riktas till landstingen som i stället för att anställa för att kunna hålla öppet låter sin ordinarie personal jobba ut sig, för att när de sedan tar ut sin hårt inarbetade jourtid som semester stå som frågetecken över varför inte verksamheten rullar på. Som vanligt i jantelagens Sverige klagas det på läkare och andra högutbildade. Egentligen ska läkare jobba gratis eftersom det enbart är ett ”kall”.