(rubrik saknas)

Jag har under en längre tids åkande på våra bussar märkt en ökande tendens till gratis­åkande.

Att barnvagnar med småbarn i kan gå ombord gratis liksom rullatorer eller motsvarande är helt okej.

Men när det handlar om enbart medtagna underreden till vagnar eller vagnar med ”överåriga” barn i eller, som oftast, vagnar fyllda med varukassar måste man reagera. Var går gränsen?

Räcker det snart med att man bara har vagnshjulen eller handtaget med sig för att åtnjuta dessa förmåner?

Dessa ”obehöriga” gratis­åkare stjäl faktiskt en plats som någon behövande har rätt till. Chauffören borde säga till, för vi vanliga passagerare vågar kanske inte på grund av eventuellt mothugg.

Bussarna är till för alla men ska nyttjas på rätt sätt, enligt min mening.