(rubrik saknas)

För ett år sedan läste jag i Lokaltidningen Mitt i att åtgärderna för att öka säkerheten vid Kulla vägskäl, som planerats under sju år, skulle skjutas på framtiden. Av ekonomiska skäl skulle endast några mindre förbättringar göras.

Vi som pendlar via Kulla vägskäl vet att det blev ett fiasko. Busshållplatsen som flyttats fick flytta till­baka inom en vecka. Desto längre tid tog det att återställa den ursprungliga busshållplatsen. Efter att ha väntat ute på bussen i ur och skur kom nyligen nästan ett år senare, en ny busskur (dock utan den digitala information som fanns tidigare). Så nu är läget oförändrat – det vill säga en trafiksituation med fullständigt oacceptabel hög olycksrisk för såväl biltrafikanter som kollektivpendlare.

De flesta som reser från Kulla vägskäl kommer med bil på Svinningevägen. Då infartsparkeringen ligger på andra sidan, den i rusningstrafik starkt trafikerade, Vaxholmsvägen, får man ofta kasta sig ut i korsningen. När bilen är parkerad och det är dags att gå till bussen måste man för andra gången korsa Vaxholmsvägen, som varken har övergångsställe eller trafikljus. Nu i konkurrens med bilarna från Svinningevägen som står beredda att kasta sig ut vid minsta lucka.

Vid hemkomsten är det dags att för tredje gången ta sig över Vaxholmsvägen. Även denna gång genom att slänga sig ut i den ständigt strömmande trafiken. Detta pågår vid alla årstider och oavsett hur halt och mörkt det är.

Vad som inte verkar vara oförändrat är antalet busstrafikanter. Det är nu snarare regel än undantag att vi som stiger på bussen vid Kulla vägskäl eller Rydbo får ståplats på resan in mot stan.

Jag har följande frågor till de som är ansvariga för nuvarande situation: Finns några planer på att öka säkerheten vid Kulla vägskäl? I så fall vilka? När ska de i såfall genomföras? Har en direktbuss från Svinninge övervägts?

Gabriella Nordgren