(rubrik saknas)

Vi hör ofta om att vi lever längre. Samtidigt visar den ena rapporten efter den andra att våra gamla, som har stort behov av omsorg och tillsyn, lever ett omänskligt och ovärdigt liv för att resurser inte räcker till. Många anmälningar kommer in till socialstyrelsen och den ena lex maria efter den andra rapporteras in men ingenting sker.

Jo förresten, socialstyrelsen drunknar med pappersarbete, media alarmerar om missförhållanden men politikerna forsätter att göra det de är duktiga på, skära ner på resurser. På Botkyrkans hemsida kan anhöriga till dementa läsa om att Botkyrka kommun erbjuder boende där omsorg, tillsyn och närhet finns dygnet runt för dem.

Verkligheten visar en helt annan sida. Kommunen placerar tio dementa individer med olika behov (rullstolburna, vankande, aggressiva, ångestladdade, matande, fallande, förvirrande) på samma avdelning med mycket låg bemanning.

Om en brukare ska läggas för natten krävs det två personer för att natta individen, avdelningen blir då obemannad. Om någon ramlar och skriker efter mamma, blir aggressiv, rädd eller behöver gå på toa får den personen klara sig själv för pengarna är slut för att erbjuda ”omsorg, tillsyn och närhet dygnet runt”.

Det kommunen ber brukarna att göra är att ta ett nummerlapp och vänta snällt på sin tur.

Min dröm är att alla dementa ska få bli hörda, sedda och omhändertagna på ett mänskligt och värdigt sätt. Det är genom att ha hög personalbemanning man får kvalité på boenden. Jag blir så frustrerad över den horribla behandling politikerna utsätter våra allra svagaste människor för. Vem driver politikerna med? Din gamla anhöriga som har svårt att göra sin röst hörd eller dig och mig som är psykiskt knäckta av att agera efter allt arbete för att få in vår gamla anhöriga i ett tryggt boende med omsorg, tillsyn och närhet till personal dygnet runt.

Jag anser att politikerna ska satsa mer pengar på att ge de gamla ett mänskligt och värdigt liv under deras sista levnadsår.

Öka personaltätheten för våra dementa!

Förtvivlad