(rubrik saknas)

I torsdags kväll blev det klart att Akallas bibliotek ska läggas ner, trots lokala protester. Anledningen är att biblioteket i Akalla har haft för få besökare.

Enligt biblioteksplanen ska det samtidigt göras satsningar på nya bibliotek i Slussen och Norra Djurgårdsstaden.

I fjol lades bland annat vårdcentralen i Husby ner samtidigt som det läggs stora satsningar på samma verksamheter i innerstaden.

Det har också funnits nedläggningshot mot annan kulturverksamhet i området som mötespunkten Husby träff. Det syns mycket tydligt vilka som är förlorare av borgerlig politik, och vilka som är vinnarna.

Med högerns nedskärningar och privatiseringar i välfärden blir vi i förorterna lidande. Ung Vänster Storstockholm kräver att tillgången till kultur ska vara en rättighet för alla, inte bara för de med tjocka plånböcker.

Om beslutet att lägga ner biblioteket i Akalla grundar sig på att det är för få besökare ska inte lösningen vara att lägga ner verksamheten, utan i stället bör man satsa mer resurser på att upprätthålla tillgängligheten till kultur och på att locka fler besökare.

Det är oerhört viktigt för oss att kämpa för att vårt område ska ha kvar de här verksamheterna. De som blir mest lidande är barn och äldre som inte har lika lätt att åka till ett bibliotek längre bort. Lägg inte ner förorten!