(rubrik saknas)

När jag gick förbi Malmsjö skola häromdagen, lyste enneonskylt mot gångvägen från Vårsta centrum med texten ”Jag var här”. Vad betyder skylten? Till vilken nytta?

Har skolan råd att lägga ut pengar på neonskyltar med denna information?

I dessa tider med ekonomisk oro måste det finnas andra och bättre investeringsobjekt för ett eventuellt överskott i budgeten! Ser fram emot motiveringen till denna skylt.

Undrande Grödingebo