(rubrik saknas)

Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting planerar att flytta Danderydsgeriatriken från Danderyds sjukhus till Sollentuna sjukhus. Det anser Vänsterpartiet är helt feltänkt. Bakgrunden till flytten är att den bassjukvård som idag finns på Karolinska i Solna inte kommer att rymmas på Nya Karolinska Solna. Den sjukvården ska då tas om hand på övriga akutsjukhus.

Därför ska geriatriken och psykiatrin flytta ut till olika närsjukhus. Vänsterpartiet i landstinget har när det gäller geriatriken yrkat att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inleda utbyggnad av geriatriska vårdplatser över länet i syfte att möta kommande behov och därvid beakta att geriatrisk vård vid Karolinska Huddinge samt Danderyd tills vidare ska behållas. Det är viktigt att det finns tillgång till akutsjukhusets olika kliniker.

Flyttas geriatriken till Sollentuna måste patienten transporteras med ambulans till Danderyd. För anhöriga, ofta en till åren kommen maka eller make, ligger Sollentuna väldigt illa till kommunikationsmässigt. Alla allmänna kommunikationer i nordostkommunerna går till eller passerar i nära anslutning till Danderyds sjukhus. Ska man sedan ta sig till Sollentuna måste man byta buss. En sådan resa kan vara mycket tröttsam för en äldre person. Alla har inte tillgång till färdtjänst.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för att geriatriken ska finnas kvar på Danderyds sjukhus.

Marianne Ramström (V)

ers. i Sjukvårdsstyrelsen Norr

ordf. (V) i Täby-Danderyd