(rubrik saknas)

För högern är den subventionerade läxhjälpen en viktig byggsten i det systemskifte som den svenska skolan genomgår. Tidigare har skolan haft ett tydligt kompensatoriskt uppdrag, det vill säga att alla elever har rätt till likvärdig kunskap oavsett vilket hem de än kommer ifrån.

Skolan genomgår ett skifte där ansvaret flyttas från samhället till den enskilda eleven och dess föräldrar att klara sig bäst de kan. Skolverket – som tydligt sagt nej till skatteavdrag för privata läxtjänster – gick i somras ut och varnade för en allvarlig försämring av likvärdigheten i den svenska skolan. Det är allvarligt. Några timmar läxundervisning i månaden kan kosta 1 800 kronor. Det är förstås en mycket provocerande prioritering av regeringen. Pengarna borde gå till alla elever och inte bara till dem som har råd att köpa läxhjälp. Det är inte konstigt att de som har råd ser anledning att vilja fylla bristerna i skolan med läxhjälp/privatundervisning.

Det som är fel är att uteblivna satsningar på en skola för alla finansierar läxhjälps-rut. Mot den bilden låter läxhjälps-rut som en dålig parodi, som nu ska användas för att gräva allt djupare klyftor mellan barnen i det här samhället.

I stället borde resurserna gå till att se till att alla elever når målen i skolan. För det här förslaget kommer inte att nå till de grupper där det behövs mest. Oavsett om du bor på Östermalm eller i Akalla har du rätt till en lika bra skola. Gör om, gör rätt!