(rubrik saknas)

Det finns fler regler om omkörning

På senare tid har det varit flera insändare om hur förbjudet det är att köra om till höger.

Dock finns det en massa undantag det talas tyst om eller som man inte känner till.

Det är till exempel tillåtet att köra om till höger då:

hastighetsbegränsningen är max 70 kilometer i timmen och det finns minst två markerade körfält i samma riktning

körfälten leder till olika färdmål

det är tät kö i alla körfält

framförvarande fordon tänker svänga vänster

Det är inte helt lätt att känna till alla regler i trafiken men tar man det lugnt så går det oftast bra.

En som ofta kör om till höger