(rubrik saknas)

Under våren har jag fått kontakt med anställda och anhöriga till boende på kommunens äldreboenden. Samstämmigt säger de alla att äldreomsorgen inte alls fungerar bra. De säger att personalen gör ett fantastiskt arbete men de är för få så verksamheten blir inte alls bra.

Irene Seth (M) och Tina Teljstedt (KD) hävdar i sina inlägg på insändarsidan att bemanningen är god på kommunens äldreboenden. De kontakter vi har undrar i vilken verklighet de lever.

Hagtorp består av fyra avdelningar – två äldreboenden med nio boende per avdelning och två demensboenden där det också bor nio boende på respektive avdelning. Dessa bemannas nattetid av endast två undersköterskor/vårdbiträden.

Varje anställd har alltså ansvar för två avdelningar med totalt 18 boende – två personer ska ta hand om 36 boende. Och eftersom personalen omöjligt kan vara på två avdelningar samtidig är alltid någon avd obevakad. Är det god bemanning?

I stället för att schablonmässigt svara att de arbetar för förnyelse och utveckling skulle vi vilja att Irene Seth och Tina Teljstedt konkretiserar på vilket sätt äldreomsorgen ska förbättras i vår kommun.

Hur ska en undersköterska kunna ta hand om 18 boenden på samma gång? Hur ska nattsköterskornas arbete kunna förbättras med ett bemanningsföretag?

Kerstin Åkare Vänsterpartiet