(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Underlätta för alla att pendla” den 8 maj 2012.

Signaturen H är missnöjd med att det saknas infartsparkeringar och att kommunen gör dagliga razzior på vägen ner mot Täby kyrkby station.

Vi förmodar att skribenten syftar på Blendavägen. Där har det under lång tid varit problem med trafiksäkerheten på grund av den besvärliga parkeringssituationen. Därför har kommunens miljö, drift- och trafiksäkerhetsutskott varit tvunget att införa parkeringsförbud på del av vägen.

Utskottet känner till att det försvårar för ett antal infartsparkerare. Ett beslut var dock nödvändigt för att öka trafiksäkerheten för de gående barnen som ska till förskolan och skolan. När beslutet togs gavs det även i uppdrag att utreda hur man kan öka antalet infartsparkeringar kring Täby Kyrkby station. För något år sedan lyckades vi öka antalet infartsparkeringar i Roslags-Näsby. Vid infartsparkeringen på Galoppfältet finns det alltid plats då beläggningsgraden endast är 60 procent.

Avslutnings vill vi motsätta oss den raljerande tonen i insändaren. Fakta är att Täby kommun styrs av en borgerlig Allians (FP, C, M, KD) och inte enbart av Moderaterna. Kommunen vill givetvis ge största möjliga service till allmänheten för de pengar som kommer in i form av skatt. Täby är en ytterst effektiv kommun och brukar toppa olika listor när det hög kvalitet i verksamheterna.

Listan kan göras lång på vad man vår tillbaka i service från det allmänna. Att skriva att man inte får tillbaka ett ”smack” är inte seriöst.

Daniel Wemmergård (C), ordförande i miljö, drift- och trafikutskottet Erik Andersson (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden