(rubrik saknas)

Insändarskribentens katter fångar ofta råttor.
Insändarskribentens katter fångar ofta råttor.