(rubrik saknas)

Hösten 2012 öppnas dörrarna till Nya Nyboda skola och eleverna i Forellskolan kommer till hösten att börja i Nya Nyboda. Tidigare har det funnits två skolor för de äldre grundskoleeleverna i centrumområdet. Eftersom elevantalet i området minskat behövs nu bara en bra skola. De genomtänkta lokalerna ska fyllas med ett pedagogiskt innehåll i framkant. Flexibla arbetssätt, modern teknisk utrustning och kompetenta pedagoger med elevens bästa i fokus är viktiga delar för att bli den mötesplats för lärande och glädje som är tanken med Nya Nyboda. Kunskapsgallerian, som binder samman olika delar av skolan kommer även att bilda en trevlig och inbjudande mötesplats för elever och pedagoger. Nya Nyboda kommer att få ett kunskapsstråk med profilklasser i musik, idrott och rörelseglädje. Musikprofilen kommer på sikt att breddas. Det är bra och viktigt att fortsätta utveckla och stärka musikprofilen genom att ge framtidens elever en större valfrihet och därmed större möjlighet att ägna sig åt det de brinner för. Det är bra för eleverna och bra för skolan. Det kommer att stärka skolan och locka fler elever och därmed ge eleverna ännu mer musik och kultur. Idrottsprofilen kommer att få glädje av den nya hallen. Rörelseglädje är en ny och spännande profil från och med i höst.

Nya Nyboda kommer att bli en skola att räkna med, en skola som kommer att sticka ut, med härliga elever och kompetenta pedagoger och som vi kommer att bli stolta över att ha i Tyresö.